Redaktor Jerzy Obolewicz – odznaczony Medalem KEN

Redaktor Naczelny MODER ENGINEERING Pan dr inż. Jerzy Obolewicz został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Medal KEN jest nadawany nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem dydaktycznym. Dorobek ten jest udokumentowany doświadczeniem dydaktycznym, nagrodami instytucji rządowych, samorządowych, uczelnianych; doświadczeniem zawodowym; dorobkiem naukowym (monografie, artykuły naukowe w recenzowanych czasopismach zagranicznych, artykuły naukowe w recenzowanych czasopismach krajowych, artykuły…

Jerzy Obolewicz – Redaktorem honorowym Czasopisma Promotor BHP

Miło nam poinformować Państwa, że Redaktor Naczelny Modern Engineering Pan dr inż. Jerzy OBOLEWICZ został Redaktorem honorowym wydania świątecznego czasopisma Promotor BHP z tematem numeru pt. Bezpieczna praca na wysokości w budownictwie. BIOZ w budowlanym procesie inwestycyjnym. Serdecznie Gratulujemy kolejnego osiągnięcia i życzymy powodzenia w dalszej działalności.

MODERN ENGINEERING to termin, który nabiera większego znaczenia we współczesnym świecie.

MODERN ENGINEERING to termin, który nabiera większego znaczenia we współczesnym świecie. Łączy on dwa słowa: modern – współczesny oraz engineering – inżynieria. Historia inżynierii rozpoczęła się w starożytności wraz z dokonywaniem pierwszych praktycznych i użytecznych odkryć i trwa do dzisiaj. Dziś inżynieria jest działem nauk praktycznych zajmujących się obiektami antropogenicznymi, w których przekształcany jest wybrany…

Patronat medialny czasopisma nad VIII edycją Warszawskich Dni Techniki organizowanych przez OW SIMP

Miło nam poinformować, że nasze czasopismo objęło patronat medialny nad VIII edycją Warszawskich Dni Techniki. W tym roku proponujemy jako tematy wiodące: – INŻYNIEROWIE POLSCY minionych 100 lat RP – INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI – 100 LAT SAMOCHODÓW – BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI Warszawskie Dni Techniki odbywają się pod stałym hasłem:  Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro Warszawskie…

Patronat czasopisma Modern Engineering nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo Techniczną w Brześciu

Redakcja Czasopism Naukowo Technicznych Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego na zaproszenie Władz Brzeskiego Technicznego Uniwersytetu (Białoruś)  sprawowała Patronat Medialny nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo – Techniczną pt. Aktualne problemy badawcze materiałów technologii i organizacji budownictwa w ujęciu transgranicznym. Podczas konferencji obecni byli przedstawiciele redakcji między innymi redaktor naczelny Modern Engineering Pan dr inż. Jerzy Obolewicz oraz redaktor…

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych objęło honorowy patronat nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo – Techniczną Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych!

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych objęło honorowy patronat nad II Międzynarodową Konferencją Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

Kolejny tytuł zawodowy naszych kolegów!

W dniu 13.04.2017 r. nasi koledzy związani z naszym czasopismem, oraz firmą Centru Rzeczoznawstwa Budowlanego Pan mgr inż. Bogumił KRAWIECZYŃSKI oraz Pan dr inż. Adam BARYŁKA uzyskali kolejny tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta. Promotorem prac dyplomowych kolegów był Pan doc. dr inż. arch. Artur Buława – Gabryszewski. Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu…

Serdecznie zapraszamy na 2nd International Conference on Current Research Problems of Materials, Structures, Technologies, and Organization of Civil Engineering in Cross-Border Approach

Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny  (Ukraina) oraz Politechnika Białostocka serdecznie zapraszają na: 2nd International Conference on Current Research Problems of Materials, Structures, Technologies, and Organization of Civil Engineering in Cross-Border Approach Czasopismo Modern Engineering objęło nad tym wydarzeniem Patronat Medialny. Poniżej wszelkie szczegóły, do zobaczenia w Brześciu!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich rozdało nagrody za najlepszą pracę dyplomową!

  29 marca 2017 w murach Politechniki Białostockiej Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich nagrodziło laureatów konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną w uczelni technicznej oraz najlepszych absolwentów szkoły ponadgimnazjalnej o profilu mechanicznym. Na konkurs wpłynęło ponad 20 prac dyplomowych.  Wszystkie narody trafiły do studentów Politechniki Białostockiej oraz absolwentów białostockiego mechanika. Nagrody wręczyli: Prezes Zarządu…