II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – patronat medialny czasopisma „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna”

Z radością informujemy, że dr inż. Andrzej Grzebielec, redaktor naczelny czasopisma „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna”, wyraził zgodę na sprawowanie przez to czasopismo Patronatu Medialnego nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”.

Redaktor Naczelny Modern Engineering nagrodzony Laurem Budownictwa!

Miło nam ogłosić, że Pan dr inż. Jerzy Obolewicz – Redaktor Naczelny Modern Engineering, nagrodzony został Srebrnym Laurem Budownictwa. Odznaczenie nadało Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego podczas uroczystego spotkania wigilijnego, które odbyło się 13 grudnia 2016 roku w Warszawskim Domu Technika przy ulicy Czackiego 3/5. Laur Budownictwa jest uhonorowaniem wieloletniej pracy na rzecz rozwoju nauki w różnych…

Polecamy NOWOŚĆ Oficyny Wydawniczej Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją wydawnictwa Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, autorstwa Pana dr. inż. Adama Baryłki, pt.: „Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji”.   Autor w ramach wieloletniej działalności w Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego  uczestniczył w dokonywaniu licznych okresowych kontroli w zakresie wielu rodzajów obiektów budowlanych oraz weryfikował kilkaset protokołów z okresowych kontroli…

Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Komitecie Naukowym II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej

Mamy zaszczyt poinformować, że zaproszenie do udziału w Komitecie Naukowym II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznychˮ organizowanej przez Oddział Warszawski SIMP oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego przyjął: Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht  

Przedstawiciele CRB odznaczeni medalem „Za zasługi dla budownictwa”

Z wielką dumą i radością informujemy, że przedstawiciele Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Pan dr inż. Jerzy Obolewicz, redaktor naczelny „Modern Engineering”, oraz Pan dr inż. Adam Baryłka uhonorowani zostali najwyższym odznaczeniem resortowym „Za zasługi dla budownictwa”. Odznaczenie nadawane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka odebrali podczas Gali Jubileuszowej 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu…

Wydział Logistyki WAT Patronem Honorowym Konferencji

Uprzejmie informujemy, że władze Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej wyraziły zgodę na objęcie Patronatu Honorowego nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”.  

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT przyjmuje Patronat Honorowy nad Konferencją

Pragniemy przekazać, że Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej za zgodą Dziekana Pana prof. dr. hab. inż. Adama Stolarskiego przyjmuje Patronat Honorowy nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa obejmuje Patronat Honorowy nad Konferencją

Z przyjemnością informujemy, że Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa będzie sprawować Patronat Honorowy nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”.