Modern Engineering – jest czasopismem naukowo-technicznym działającym od 2015 roku, które powstało z inicjatywy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.

Tematyka publikowanych artykułów naukowych, oryginalnych i przeglądowych, związana jest  z każdą dziedziną wiedzy, mającą  wpływ na rozwój inżynierii. Treści zawarte w poszczególnych numerach wykazują interdyscyplinarność czasopisma a przedstawiane wyniki innowacyjnych badań związanych nowoczesną inżynierią, realizowane przez zespoły badawcze z uczelni i instytutów, mogą służyć nie tylko nauce, ale też gospodarce.

Wszystkie publikacje w czasopiśmie Modern Engineering są chronione licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. W celu zapewnia szerszemu gronu dostępu do wyników badań, dzielenia się doświadczeniami i rozwijania interesujących dyskusji, publikowane artykuły i kolejne numery mają charakter otwartego dostępu.Manuskrypty przyjmowane są języku polskim i angielskim. W imieniu Redakcji serdecznie zapraszam do zapoznania się z czasopismem i publikowania swoich osiągnięć w obszarze inżynierii.

Nasz numer ISSN: ISSN 2450-5501.

Jesteśmy indeksowani w Index Copernicus International.

 

Skład redakcji:

Redaktor naczelny – dr inż. Jerzy OBOLEWICZ

Sekretarz redakcji – mgr inż. Bogumił Krawieczyński

Redaktor tematyczny – dr inż. Adam BARYŁKA

Redaktor statystyczny – dr inż. Tadeusz CESARZ

Redaktor językowy – mgr Rafał BZDAK

Redaktor językowy – mgr Magdalena CZECHOWICZ