Ocena techniczna istniejącego budynku użyteczności publicznej w kontekście jego dalszej eksploatacji oraz nowych zamierzeń budowlanych na przykładzie budynku przedszkola

  • Dawid Rychta DR Architektura
Keywords: ocena techniczna, eksploatacja

Abstract

Podany referat, ma za zadanie przedstawienie zakresu oceny technicznej istniejącego budynku, powstałego w latach 60-tych XX wieku, w kontekście jego dalszej zdolności do użytkowania oraz możliwości przeprowadzenia nowych zamierzeń budowlanych – typu przebudowa budynku oraz termomodernizacja. Referat porusza problematykę związaną ze stanem technicznym poszczególnych elementów konstrukcyjnych, wskazuje powstałe wady oraz zalecenia co do dalszej eksploatacji. Ponad to został tu poruszony wątek dotyczący Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie ewentualnej przebudowy obiektu.

Published
2015-09-08
Section
Research articles