Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie

Keywords: budownictwo, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, uregulowania branżowe

Abstract

W artykule dokonano przeglądu uregulowań prawnych problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie na poziomie branżowym, krajowym i międzynarodowym. Autor zbudował model prawny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i scharakteryzował podstawowe dokumenty bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia przydatne w budownictwie.

Published
2016-09-08
Section
Research articles