Aspekty bezpieczeństwa z cząstkami i związkami węgla

  • Jerzy CIOSEK Military University of Technology
Keywords: zanieczyszczenie, związki węgla, efekt cieplarniany, środowisko, energia, węgiel, dwutlenek węgla

Abstract

Zanieczyszczenie związkami węgla, najczęściej wymienianym jest dwutlenkiem węgla, przyczynia się do negatywnych zmian wpływających na jakość powietrza oraz wzrostu efektu cieplarnianego. Gazy cieplarniane bezpośrednio wpływają na środowisko, wzrost średniej globalnej temperatury, zanik ekosystemów oraz stanowią o potencjalnych szkodliwych wpływach na zdrowie ludzi. Opublikowane wyniki badań wykazują związek pomiędzy występowaniem pyłów i nanocząstek znajdujących się w powietrzu a objawami pogarszenia stanu zdrowia, wykazując wzrost zachorowalności i śmiertelności. To jest również powiązane ze strukturą nanomateriałów, które wykazują zwiększoną aktywność w porównaniu do klasycznych próbek makro rozmiarów, co umożliwia im głębsze wnikanie do płuc. Występowanie nanocząstek o bardzo małych  wymiarach i o dużej rozwiniętej powierzchni ułatwia zachodzeniu reakcji, które mogą wykazywać znamiona toksyczności w nanometrowej skali.

Published
2017-09-08
Section
Research articles