Analiza płaskiej fali naprężenia metodą ruchomych, najmniejszych kwadratów

  • Wojciech DORNOWSKI Military University of Technology, Warsaw, Poland
Keywords: mechanika konstrukcji, metody bezsiatkowe, metoda ruchomych najmniejszych kwadratów, fale sprężyste

Abstract

W pracy rozwiązano zadanie początkowo-brzegowe propagacji płaskiej fali naprężenia w tarczy stalowej metodą ruchomych najmniejszych kwadratów. Stosowano różne siatki węzłów. W przypadku siatek z węzłami generowanymi losowo istotne znaczenie ma wybór węzłów sąsiedztwa aproksymacyjnego. Przyjęto kryterium topologiczne wynikające z triangulacji zbioru węzłów, która minimalizuje łączną długość krawędzi triangulacji. Stwierdzono, że triangulacyjny sposób wyboru otoczenia aproksymacyjnego i wygładzanie siatki nieregularnej metodą Laplace’a znacznie poprawia dokładność rozwiązania. Efekt odbicia fali naprężenia od brzegu swobodnego modelowano przez wprowadzenia węzłów fikcyjnych (poza obszarem tarczy). Otrzymane rezultaty porównano z wynikami obliczeń metodą różnicową stwierdzając ich zgodność jakościową i ilościową.

Published
2017-12-15
Section
Research articles