Obiekty techniczne w procesie pracy jako narzędzie inżynierii do zaspokajania potrzeb człowieka we współczesnym świecie

  • Jerzy Obolewicz Bialystok University of Technology
Keywords: obiekty techniczne, praca, inżynieria, człowiek

Abstract

Problematyka obiektów technicznych jest poruszana zarówno w teorii jak i w praktyce w wielu dziedzinach nauki i przemysłu współczesnego świata. W każdej z nich można znaleźć nawiązanie do inżynierii. Opracowania zawierają imperatywy i porady, jak zarządzać organizacją, a przede wszystkim jak kierować pracą ludzi, którzy wykorzystując zasoby materialne, w tym obiekty techniczne, wykonują swoją pracę. Ludzie coraz częściej określani są również jako zasoby niezbędne do osiągania celów zakładów pracy, firm, przedsiębiorstw czy urzędów. Zatraca się podmiotowość człowieka w relacjach człowiek – praca, w których człowiek nie tylko pracę wykonuje wykorzystując dostępną technikę (obiekty techniczne) lecz również ją organizuje i tworzy. Wysiłek umysłowy i aktywność w dążeniu co celu wyznaczają sens ludzkiego działania a troska o wykorzystanie możliwości ludzkich i zapewnienie właściwych relacji pomiędzy człowiekiem i jego działaniem skłania do poszukiwania nowych bezpiecznych rozwiązań w obszarze techniki.

Published
2015-09-06
Section
Research articles