Pasywne i aktywne czujniki podczerwieni jako detektory ruchu w SSWIN

  • Waldemar SZULC Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa, Polska
Keywords: czujka, ochrona obiektów

Abstract

W artykule zostały przedstawione wybrane aspekty stosowania czujek pasywnej i aktywnej podczerwieni stosowanych w ESB przeznaczonych dla obiektów głownie o charakterze specjalnym. Zostały przedstawione tylko czujki stosowane w SSWiN i przeznaczone do ochrony obiektów trudnych logistycznie. Do takich należą obiekty transportowe i inne obiekty specjalne jak np. sądy. Ważne dane dotyczące pracy wybranych czujek pasywnych i aktywnych podczerwieni oraz ich montażu jak również zastosowania zostały ujęte w niniejszym artykule. Przedstawiony został rzeczywisty obiekt średniej wielkości, w którym zastosowano wszystkie możliwe czujki oraz dokonano syntetycznego opisu. Przedmiotem analizy będą więc: pasywne i aktywne czujki podczerwieni, które w SSWiN są najczęściej stosowane. W trudnych warunkach stosuje się czujki dualne. Aktywne czujki podczerwieni (często zwane barierami) są stosowane jako wewnętrzne i zewnętrzne. Wymagają dużej wiedzy przy projektowaniu systemu bezpieczeństwa. W niniejszym opracowaniu poświęcono im sporo miejsca. Całość kończy się wnioskami.

Published
2017-12-15
Section
Research articles