Projekt architektury programowej autonomicznego biomimetycznego pojazdu podwodnego przeznaczonego do zadań rozpoznania podwodnego

  • Tomasz PRACZYK Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska
  • Piotr SZYMAK Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska
Keywords: pojazd podwodny, rozpoznawanie

Abstract

Artykuł przedstawia projekt architektury programowej autonomicznego biomimetycznego pojazdu podwodnego (ABPP) przeznaczonego do zadań rozpoznania podwodnego. Pojazd ten jest przedmiotem badań w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dwie cechy czynią ten pojazd unikatowym w warunkach polskich, są nimi, po pierwsze – autonomiczność, a po drugie – biomimetyczność czyli podobieństwo do żywych przedstawicieli środowiska morskiego. Całkowita nowość technologii opracowywanej w ramach projektu czyni konstrukcję pojazdu w tym jego oprogramowania dużym wyzwaniem. Proponowana w artykule architektura oprogramowania zakłada jego elastyczność oraz skalowalność.

Published
2017-12-15
Section
Research articles