OKREŚLENIE TERMICZNEJ STAŁEJ CZASOWEJ ŻELBETOWEJ PRZEGRODY BUDOWLANEJ W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH I JEJ STRUKTURY

  • Stefan Owczarek Military University of Technology
  • Mariusz Owczarek Military University of Technology
Keywords: przegroda termiczna, przegroda stała, przegroda żelbetowa, przegroda budowlana

Abstract

Na skutek zmiany warunków brzegowych wymiana ciepła w przegrodach budowlanych nie zawsze ma charakter stanu ustalonego. Strumienie ciepła przenikające przez taką przegrodę mogą być kilkukrotnie większe niż w stanie ustalonym. Zatem budynek może mieć o wiele wyższe zapotrzebowanie na energie i wymaga zastosowania większej mocy grzejników niż to wynika z obliczeń normowych. W tym artykule zajmowano się szacowaniem długości trwania stanu nieustalonego po zmianie warunków brzegowych. Analizowano fragment płyty stopu schronu o wymiarach 35×1 m i grubości 0,5 m. Płyta z jednej strony jest chłodzona w powietrzu o temperaturze 8,6 oC z drugiej strony znajduje się wnętrze schronu o temperaturze 20 oC. Wyznaczono czas ostygania z zależności teoretycznej oraz obliczeń numerycznych, przedyskutowano różnice i wyciągnięto wnioski.

Published
2015-09-08
Section
Research articles