Wybrane aspekty bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przedsięwzięć budowlanych

Keywords: bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, przedsięwzięcie budowlane

Abstract

Przedsięwzięcie budowlane to całokształt działań, których celem jestzaspokojenie potrzeb budowlanych inwestora lub właściciela obiektu budowlanego. W takim rozumieniu, przedsięwzięciem budowlanym jest przygotowanie i wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także przygotowanie i realizacja odbudowy, rozbudowy,nadbudowy, przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego \cite{Kasprowicz2013,}. W wyniku realizacji przedsięwzięć budowlanych powstają budynki, budowle i obiekty małej architektury. Proces ten jest często nazywany w literaturze cyklem życia obiektu budowlanego. Ważnym aspektem życia obiektu budowlanego jest bezpieczeństwo i ochrona zdrowia uczestników biorących udział w przedsięwzięciu. Problemy bezpieczeństwa w procesie realizacji przedsięwzięcia kształtuje szereg czynników, które powinny być rozpoznane i zaprezentowane uczestnikom procesu, ponieważ na każdym etapie jego realizacji ich decyzje przyczyniają się do bezpieczeństwa i niezawodności wykonywanego obiektu a także wpływają na jego bezpieczeństwo podczas eksploatacji.

Published
2018-12-15
Section
Research articles