Editor in Chief

 • Andrzej GRZEBIELEC (Poland) - Warsaw University of Technology

Technical Editor

 • Rafał LASKOWSKI (Poland)
 • Andrzej GRZEBIELEC (Poland)
 • Adam BARYŁKA (Poland)

Editorial Board

 • Prof. dr hab. inż. Viktar Tur (Belarus) – Brest State Technical University, Chief.
 • Prof.  Massimo Cuomo (Italy) – University of Catania,
 • Kom dr inż. Artur Cywiński (Poland) – Akademia Marynarki Wojennej,
 • Dr hab. inż. Jan Dąbrowski (Poland) – Medical University of Bialystok,
 • Dr hab. inż. Valery Dzerkach (Belarus)- Brest State Technical University ,
 • Prof. dr hab. inż. Stanislav Derechennik (Belarus) – Brest State Technical University ,
 • Prof. dr hab. Roman Engler (Poland) – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży,
 • Prof dr hab inż. Josfef Eberhardsteiner – (Austria) Viena University of technology
 • Prof. dr hab.  Francesco dell’Isola (Italy) – Sapienza University of Rome,
 • dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB (Poland) – Bialystok University of Technology,
 • Prof. dr hab. inż. Anatoli Hurynovich (Belarus) – Belarusian National Technical University,
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa (Poland) – Warsaw University of Technology,
 • Dr inż. Alena Kisel (Belarus) – Brest State Technical University,
 • Prof. dr hab. inż. Anatoli Naichuk (Belarus) – Brest State Technical University,
 • Prof. dr hab. inż. Michaił Nikitenko (Belarus) – Bellorusian National Technical University Minsk,
 • dr hab. inż. Jacek Mucha, prof.  (Poland) - Rzeszow University of Technology,
 • dr hab. inż. Jerzy Obolewicz (Poland) - Bialystok University of Technology
 • Dr hab. inż. Stefan Owczarek (Poland) – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
 • Dr hab. Zdzisław Śliwa (Estonia) – Baltic Defence College
 • Prof. dr hab. inż. Siarhei Semianiuk (Belarus) – Brest State Technical University,
 • Prof. dr hab. inż. Vasilii Shuts (Belarus) – Brest State Technical University,
 • Prof. dr hab. Leonas Ustinovičius (Litwa) – Vilnius Gediminas Technical University
 • Prof. dr hab inż. Sergei Leonovich (Belarus) – Belarussian National Technical University
 • Prof. Itao Wang (China) – Zhejiang University