Metody i techniki pracy współczesnego inżyniera

  • Jerzy Obolewicz Bialystok University of Technology
Keywords: inżynier, inżynieria, metody i techniki pracy

Abstract

Praca inżyniera jest nierozerwalnie związana z techniką. Wraz z rozwojem nauki i postępem technicznym narzędzia pracy inżynieria są coraz lepsze. Bazują jednak na podstawowych metodach i technikach pracy. Znajomość podstawowych metod i technik pracy jest niezbędną w pracy współczesnego inżyniera. W artykule scharakteryzowano podstawowe metody i technik pracy, które mogą być wykorzystywane w pracy współczesnego inżyniera.

en: Engineer’s work is inextricably linked to technology. With the development of science and technological progress engineering tools are getting better. However, based on the basic methods and techniques work. Knowledge of basic methods and techniques of work is necessary in the work of modern engineering. The article describes the basic methods and techniques of work, which can be used in the work of modern engineering.

 

Published
2016-09-08
Section
Research articles